Informacje kontaktowe


Informacje kontaktowe

Mustbuy GmbH
Frankenstrasse 29
20097 
Hamburg
Niemcy

Telefon:

 +49 040 57199390


E-mail: info@mustbuy.eu lub support@mustbuy.eu  

 

Nadruk ten dotyczy również następujących ofert online:

https://www.instagram.com/jcmaster.beauty/

https://www.facebook.com/JCMaster.beauty/?hc_ref=ARSbG9LMaJ_ZjS770JCkCK8BBOYC1OXyc0NbTZb9p10tRBXHTmy5bEIU7qzCxIHMVNw&fref=nf

Reprezentowany przez:
Min Li

Osoba kontaktowa we wszystkich sprawach: 

David Eberst (david.eberst@mustbuy.eu)

Registereintrag:
Zarejestrowany w rejestrze handlowym.

Sąd Rejonowy w Hamburgu 

HRB 156091

Umsatzsteuer-ID:
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27a ustawy o podatku od sprzedaży:
DE294746007

Szczegóły Konta:

Właściciel konta Mustbuy GmbH

Nr konta. 165 789 463

BLZ 44010046

Bank Pocztowy w Hamburgu

IBAN DE38 4401 0046 0165 7894 63

 

Partner Amazon

JCMaster-Beauty.de jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon EU, który ma na celu zapewnienie medium dla stron internetowych, za pomocą którego można uzyskać zwrot kosztów reklamy poprzez umieszczenie reklam i linków do Amazon.de

 

Uwaga zgodnie z regulaminem rozstrzygania sporów online

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do informowania konsumentów o istnieniu europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, która może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów bez konieczności angażowania sądu. Za utworzenie platformy odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/odr. Nasz e-mail to: info@mustbuy.eu

Zwracamy jednak uwagę, że nie jesteśmy przygotowani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów w ramach europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Aby się z nami skontaktować, prosimy o skorzystanie z naszego adresu e-mail i numeru telefonu powyżej.

 

Uwaga zgodna z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem arbitrażowym.Oświadczenie - ogłoszenia prawne

§ Ostrzeżenie 1 o treści
Bezpłatne i ogólnodostępne treści tej witryny zostały stworzone z największą starannością. Jednak dostawca tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność udostępnianych bezpłatnych i ogólnodostępnych przewodników i wiadomości dziennikarskich. Wpisy oznaczone imieniem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Po prostu dzwoniąc do darmowej i ogólnodostępnej treści, nie zostaje zawarty żaden stosunek umowny między użytkownikiem a dostawcą, o ile nie ma on wiążącej woli prawnej dostawcy.

§ 2 Linki zewnętrzne
Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe są w gestii odpowiednich operatorów. Kiedy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził treści stron trzecich pod kątem jakichkolwiek naruszeń prawa. W tamtym czasie nie było widocznych żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść powiązanych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​usługodawca przyjmuje treść za odnośnikiem lub linkiem jako własną. Stała kontrola linków zewnętrznych nie jest uzasadniona dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli jednak dowiemy się o naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i prawa do wykonania
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub reprodukcji treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treść i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieuprawnione powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i plików do pobrania do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Prezentacja tej strony w obcych ramkach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Specjalne warunki użytkowania
O ile szczególne warunki indywidualnych zastosowań tej strony różnią się od wyżej wymienionych ustępów, wyraźnie zaznaczono to w odpowiednim miejscu. W tym przypadku szczególne warunki stosowania mają zastosowanie w konkretnym przypadku.